Næste stop: Freetown, Sierra Leone

mar 28, 2023 | Projekt, Sierra Leone

Arbejdet med at bygge en barriere, der skal forhindre plast i at flyde ud i Atlanterhavet fra Sierra Leones hovedstad, Freetown, skrider frem. Projektet udføres i samarbejde med Ingeniører Uden Grænser, DIS – CREADIS Engineering Solutions & Consulting samt vores lokale samarbejdspartnere.

Ocean Plastic Forum har sikret delvis finansiering til barrieren, mens DIS bidrager med den resterende finansiering.

Udvikling af barrieren

Ingeniører Uden Grænser har ansat to ingeniørpraktikanter, Nicolai Fürstnow og Peter Lindhøj Tuxen, som vil spille en afgørende rolle i projektet. Nicolai er netop blevet sendt til Freetown, hvor han i løbet af de næste tre måneder skal arbejde tæt sammen med vores dygtige partnere World Hope International og Skill Pool Sierra Leone om at montere barrieren, der kan indsamle plastaffaldet, som flyder fra byen og ud i havet samt forberedelser til en affaldshåndteringsplads, hvor det plast, der indsamles ved hjælp af barrieren, men også affald det omkringliggende samfund kan sorteres.

Nicolai ved Aberdeen Lagoon i Freetown

Barrieren har Peter udviklet i samarbejde med DIS, og Peter har sammen med Mathias Starbæk Knudsen og Arne Palsbirk fra DIS foretaget de første vellykkede tests i Danmark ved Silling Sø. Efter påske vil Peter og Arne drage afsted til Sierra Leone for at teste de tre moduler i Aberdeen Lagoon, hvor det er planen, at den endelige barriere skal opsættes. Herefter er næste skridt at få produceret en barriere i større skala sammen med de lokale samarbejdspartnere.

Barrieren er bevidst udviklet som en meget simpel konstruktion for at den let kan kopieres lokalt i Sierra Leone. Et modul består af en metalramme, et trådnet og en plade for oven, der skal dirigere plasten mod kysten, hvor den manuelt kan samles op. Ét modul er 1×1 meter og skruet sammen med gummibeslag. Det er tanken, at der lokalt kan produceres så mange moduler, at plasten kan inddæmmes i det hjørne af lagunen, hvor plasten flyder ud.

Sammendrag fra dagen, hvor Peter, Arne og Mathias var ude og teste barrieren i Silling Sø.

Stærkt lokalt samarbejde

I samarbejde med World Hope International har vi fundet et muligt site til sorteringsanlægget, hvor det indsamlede affald skal sorteres og oparbejdes til genanvendelse. En vigtig komponent i projektet er at sikre beskæftigelse til lokalsamfundet. IUG har været til stede i Sierra Leone i 13 år, hvor de blandt andet har adresseret affaldsproblemet.

Derudover er Ocean Plastic Forums samarbejdspartner, Rostock Universitet også indtrådt i projektet som rådgivende partner. Projeket forventer at nyde godt af Rostock Universitets erfaring fra deres store sorteringsanlæg for husholdningsaffald i Kumasi, Ghana.

Plastproblemet i Freetown

Håndtering af affald i Sierra Leones hovedstad, Freetown, er betydeligt udfordret af de stigende mængder plast, fordi den lokale affaldsinfrastruktur er særdeles mangelfuld eller ikke til stede. Sierra Leone producerer årligt 96 tusinde tons plastaffald, som hober sig op på illegale affaldspladser, åbne lossepladser eller forsvinder ud i omgivelserne. Hele 84 procent af plastaffaldet håndteres således ikke, som det bør.

Særligt slemt er det, når det regner og affaldet efterfølgende hober sig op i kanaler og flodlejer i Freetown. Herfra flyder plasten uhindret ud i Atlanterhavet.

Plast og andet affald hober sig op i gaderne i Freetown, hvorfra det med regnvandet flyder ud i Atlanterhavet