Netværk

Ocean Plastic Forum er en organisation med cirka 35 medlemmer, bestående af interessegrupper, ikke-statslige organisationer, vidensinstitutioner og en bred vifte af virksomheder, der alle deler en fælles bekymring for forureningen af vores havmiljø med plastik. Vores medlemmer udgør vores største aktiver i at føre vores vision ud i livet

Lars Have Hansen til OPF medlemsmøde
Medlemmer OPF juni 2023

Vores medlemmer

Miljøorganisationer og Initiativer

Alliance To End Plastic Waste: En global non-profit organisation dedikeret til at tackle problemet med plastforurening. De arbejder i samarbejde med virksomheder, regeringer og samfund for at udvikle bæredygtige løsninger og initiativer med det formål at eliminere plastaffald.

Clean Seabed: En maritim bevarelsesorganisation dedikeret til beskyttelse og genopretning af vores have. De fokuserer på initiativer, der fremmer rene og sunde havbunde for at bevare marine økosystemer for kommende generationer.

Copenhagen Cartel: Et kreativt bureau baseret i København, kendt for deres ekspertise inden for bæredygtig markedsføring og branding. De hjælper virksomheder med at skabe miljøbevidste brandstrategier og kampagner.

DAKOFA: En dansk organisation med fokus på affaldshåndtering og ressourceoptimering. De arbejder på at minimere affald, fremme genanvendelse og udvikle bæredygtige affaldshåndteringsmetoder i Danmark.

Danmarks Fiskeriforening: Den danske Fiskeriforening, der repræsenterer fiskernes interesser i Danmark. De arbejder for bæredygtige fiskerimetoder og for at sikre fiskeriindustriens trivsel.

Dansk Affaldsminimering: Et firma specialiseret i løsninger til affaldsreduktion og genanvendelse. De hjælper virksomheder og kommuner i Danmark med at minimere affaldsproduktion og forbedre ressourcestyring.

Danske Havne: Den danske Havneforening, ansvarlig for at repræsentere og fremme danske havnes interesser. De arbejder for effektiv og bæredygtig drift af havne i Danmark.

DPPO: En forkortelse for “Danish Partnership for Oil Spill Response.” DPPO er en organisation dedikeret til at forbedre Danmarks evne til at reagere på olieudslip og beskytte det marine miljø.

Havmiljøvogter: Dette initiativ fokuserer på at overvåge og beskytte det marine miljø og understreger vigtigheden af ansvarlige handlinger for at beskytte have og oceaner.

IUG – Ingeniører Uden Grænser: En organisation af ingeniører uden grænser i Danmark, dedikeret til at anvende ingeniørfærdigheder til at tackle globale udfordringer, herunder miljø- og humanitære spørgsmål.

KIMO: En international organisation af kystkommuner dedikeret til beskyttelse af marine økosystemer. De arbejder i fællesskab med at tackle problemer som marin forurening og bevarelse.

MarinePlastic /co Aalborg Universitet: Et initiativ tæt knyttet til Aalborg Universitet, der fokuserer på at adressere problemet med plastforurening i havet. De udfører forskning og udvikler løsninger til at reducere plastaffald i marine miljøer.

Plast Center Danmark: En dansk organisation med fokus på plastforskning, udvikling og bæredygtighed. De arbejder på projekter og initiativer med det formål at reducere plastaffald og forbedre plastgenanvendelsesprocesser i Danmark.

Plastindustrien: En brancheorganisation, der repræsenterer virksomhedernes interesser inden for plastproduktion i Danmark. Deres rolle omfatter interessevaretagelse, støtte og samarbejde inden for plastindustrien.

Pure Oceans: Et firma eller initiativ fokuseret på miljø- og bæredygtighedsbestræbelser relateret til havene. Deres aktiviteter omfatter projekter med det formål at bevare og beskytte marine økosystemer og fremme havbevarelse.

ReSea Project ApS: Et dansk firma, der fokuserer på at bekæmpe plastforurening i havene, og deltager i aktiviteter som indsamling og fjernelse af plastaffald fra marine miljøer for at mindske dets påvirkning på marine økosystemer.

Strandet: En dansk organisation med en mission om at opretholde renheden på strande langs Jyllands vestkyst, skabe opmærksomhed om plastforurening og omdanne havplast til nye, værdifulde produkter. Gennem vidensdeling, tests og innovativ produktudvikling søger “Strandet” at vise, at plast ikke hører hjemme i miljøet og bør genanvendes som en værdifuld ressource.

Teknologi og Energi

AllInOnGreen: Et innovativt firma med fokus på at levere omfattende grønne energiløsninger. De specialiserer sig i vedvarende energiteknologier, energieffektivitet og bæredygtige praksisser, der hjælper virksomheder og enkeltpersoner med at skifte til en grønnere fremtid.

Bifrost: Et fremsynede teknologifirma specialiseret i klima- og miljødataanalyse. Bifrost udvikler avancerede værktøjer og løsninger, der gør det muligt for organisationer bedre at forstå og tackle miljømæssige udfordringer.

Desmi RoClean: Et firma specialiseret i miljøløsninger med fokus på bekæmpelse og oprydning efter olieudslip. De leverer udstyr og ekspertise til at mindske miljøpåvirkningen af olieudslip.

Kaasing Energy A/S: Et firma specialiseret i vedvarende energiløsninger med fokus på bæredygtig energiproduktion og teknologier til energilagring.

Makeen Energy: Et dansk. firma med fokus på rene energiløsninger, herunder infrastruktur til flydende naturgas (LNG) og teknologier, der fremmer renere og mere bæredygtige energikilder.

Pack Tech:  Et firma med speciale i udvikling og salg af emballageløsninger til produkter inden for hjem, have og industri samt skønheds- og personlig plejeprodukter.

Plastix A/S: Et dansk firma specialiseret i plastgenanvendelse eller opcycling. De omdanner kasserede plastmaterialer til nye produkter eller materialer, hvilket bidrager til en mere bæredygtig tilgang til plastaffald.

Ragn-Sells Danmark A/S: Et dansk firma specialiseret i affaldshåndtering og genanvendelsestjenester, herunder indsamling, behandling og ansvarlig bortskaffelse af forskellige typer affaldsmaterialer.

Uddannelses- og Forskningsinstitutioner

DTU Miljø: Institut for Miljøteknik ved Danmarks Tekniske Universitet. De udfører forskning og tilbyder ekspertise inden for forskellige miljøområder og bidrager til bæredygtige løsninger.

En’Zync, Aarhus Universitet: En forskningsgruppe på Aarhus Universitet dedikeret til at udforske innovative tilgange til bæredygtighed og energieffektivitet med fokus på at reducere miljøpåvirkningen.

Fredericia Maskinmesterskole: En erhvervsskole i Fredericia, Danmark, der tilbyder uddannelse og træning inden for skibsteknik og teknologi, hvilket bidrager til udviklingen af arbejdsstyrken i den maritime industri.

KU – Københavns Universitet: Københavns Universitet, en prestigefyldt institution, der udfører forskning og uddannelse på tværs af forskellige felter, herunder miljøvidenskab og bæredygtighed.

RUC – Roskilde Universitet: Et dansk universitet beliggende i Roskilde, Danmark. Det er kendt for sin tværfaglige tilgang til uddannelse og forskning.

SDU – Syddansk UniversitetSyddansk Universitet, en fremtrædende universitet i Danmark kendt for sin forskning og uddannelse på tværs af forskellige akademiske discipliner.

Detailhandel og Supermarkeder

Salling Group: En dansk detailhandelskonglomerat, der driver forskellige supermarkedskæder og detailbutikker i Danmark, herunder føtex, Bilka, Netto og Salling stormagasiner.

Regering og Diplomati

Udenrigsministeriet: Ministeriet for Udenrigsanliggender i Danmark. Det er en regeringsafdeling ansvarlig for landets udenrigsanliggender og diplomati.

Maritim og Skibsfart

Danske Maritime: En dansk brancheorganisation for den maritime sektor. De støtter og repræsenterer danske virksomheder involveret i skibsbygning, maritimt udstyr og offshore-industrier.

Danske Rederier: Dansk Rederiforening, der repræsenterer danske rederier og maritime virksomheder. De fokuserer på at fremme sikkerhed, bæredygtighed og konkurrenceevne i skibsfartsindustrien.

Maersk Supply Service: En datterselskab af Maersk Group, der specialiserer sig i forsyningsfartøjer til offshore og maritime tjenester med fokus på bæredygtighed og miljømæssigt ansvarlig drift.

Ocean Ballast: En organisation inden for den maritime industri, især i forbindelse med styring af ballastvand, som er afgørende for at stabilisere skibe under transit og udgør en vigtig miljømæssig bekymring på grund af potentialet for overførsel af invasive arter via ballastvand.

Portus & Navis: Et dansk firma, der producerer produkter af genanvendt plastik til den maritime industri.

SeaMachines Robotics: Hos Sea Machines revolutioneres maritim navigation gennem datadrevet intelligens, autonomi og tilkobling. Virksomheden udvikler teknologi til autonom kommando og kontrol samt fjernbetjent computerbaseret synsopfattelse, og de implementerer aggressivt systemer på skibe, der opererer rundt om i verden. Sea Machines driver også verdens mest aktive testflåde til validering af disse avancerede teknologier

 

Konsulenter

Gleco A/S: Et firma specialiseret i miljøvenlige teknologier og produkter. De udvikler løsninger, der reducerer forurening og fremmer bæredygtighed på tværs af forskellige industrier.

Grathwol A/S: Et miljørådgivningsfirma, der tilbyder eksperttjenester inden for miljøvurdering, oprensning og bæredygtighedsstrategier for virksomheder og organisationer.

Norion: En konsulentvirksomhed specialiseret i bæredygtighed med fokus på cirkulær økonomi, grønne forretningsmodeller og forskellige aspekter af bæredygtig udvikling. De hjælper virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder med at fremme bæredygtighed både socialt og miljømæssigt med det mål at bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

Port Environment: En dansk organisation, der formidler viden om affaldshåndtering i havnemiljøer.

R-evolution, Hexagon A/B: R-evolution, som en del af Hexagon AB, en global leder inden for digitale reality-løsninger, fungerer som den bæredygtige innovations- og grøn teknologiinvesteringsgren. Deres mission er at udnytte teknologiske fremskridt, investeringer og risikovillig kapital til at fremme profitabel vækst inden for grøn teknologi. De fokuserer på at implementere teknologidrevne løsninger, der bekæmper CO2-udledning, fremskynder overgangen til vedvarende energi, beskytter naturlige levesteder, sikrer biodiversitet og reducerer affald.

Sponsorer

EverRest: Et dansk firma, der producerer premium hukommelsesskum-puder, topmadrasser og madrasser, markedsført under forskellige mærker. Med over to årtiers erfaring inden for sengeindustrien har de etableret stærke partnerskaber med globale sengeforhandlere og udvidet deres tilstedeværelse til over 50 lande med løbende vækst.

Indura A/S: En dansk producent specialiseret i produktion af flanger og fittings.

Maskinmestrenes Forening: En dansk organisation, der repræsenterer maskinmestre. De arbejder for maskinmestrenes rettigheder og interesser og tilbyder tjenester som karrierestøtte, netværksmuligheder og uddannelse inden for feltet for maskinmestre.

PFA Pension: Et dansk pensionsselskab, der specialiserer sig i at yde pensions- og forsikringstjenester til enkeltpersoner og virksomheder. De administrerer pensionsmidler, investeringer og forsikringsprodukter for at hjælpe enkeltpersoner med at planlægge deres økonomiske fremtid og pension.

Vil du være med?

Projekter

Se vores aktuelle projekter og kontakt os, hvis du har idéer til nye projekter.

Medlemskab

Se vores medlemmer og lær mere om mulighederne for at blive medlem.

Events

Få mere at vide om vores kommende arrangementer, konferencer og workshops.

Get involved!

Projects

Explore our ongoing projects and share your ideas for new initiatives.

Membership

Discover our members and learn about what it means to be a part of our community.

Events

Stay up to date on our upcoming events, and workshops, and register to attend.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage nyheder fra Ocean Plastic Forum og følge den seneste udvikling inden for vores projekter.