Vores rolle i en global dagsorden

Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi støtter indsatsen for en mere bæredygtig brug af plast på både national, regionalt og globalt niveau.

De negative konsekvenser af vores plastforbrug har over de senere år fået øget politisk opmærksomhed. Vores håndtering og genanvendelse af plaste er nu et tilbagevendende emne på den globale dagsorden.

Gennem fokusset på havplast bidrager Ocean Plastic Forum til denne vigtige dagsorden.

FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling

Vores aktiviteter og etablering af værdikæder er i overensstemmelse med verdensmålene for bæredygtig udvikling:

Mål 12
Ansvarligt forbrug og produktion

Vores samarbejder og værdikæder skal medvirke til at sikre en ansvarlig håndtering og mere bæredygtig brug af plast ved at forlænge livscyklussen gennem genanvendelse. Derved vil behovet for produktion af ny jomfruelig plast blive reduceret og mængden af plastaffald minimeret.

Mål 14
Livet under vandet

Det meste af det plast, der ender i vores farvande, stammer fra aktiviteter på land. Ved at igangsætte værdikæder, hvor plast fjernes fra havene og genanvendes, søger vi at reducere havforureningen. Endvidere vil vores aktiviteter, herunder videndeling, i sidste ende øge bevidstheden og fokusere på også at forebygge, at nyt plast på land ender i havet.

Mål 17
Partnerskaber for handling

Samarbejde er kernen i vores identitet og danner grundlaget for alle vores aktiviteter. Ocean Plastic Forum ønsker at styrke partnerskaber i ind- og udland ved at mobilisere vores medlemmer til at dele viden og ekspertise. Ocean Plastic Forum vil deltage i partnerskaber i udviklingslandene, hvor problemet med havplast er størst.

Basel-konventionen

Basel-konventionen under UNEP er det eneste globale juridisk bindende instrument, der specifikt omhandler plastaffald. Formålet med konventionen er at beskytte menneskers sundhed og miljøet mod de negative virkninger af farligt og andet affald. Ændringsforslagene om plastaffald indfører en procedure, der sikrer en miljømæssigt forsvarlig håndtering af eksporteret affald. I Ocean Plastic Forum støtter vi konventionens vision og søger at supplere målene gennem etablering af bæredygtige værdikæder og videndeling.

EU’s plaststrategi

Problemet med plastaffald er også på EU’s dagsorden. Som en del af EU’s handlingsplan for cirkulær økonomi opfordrer EU’s plaststrategi specifikt til øget genanvendelse, forlængelse af livscyklussen og forebyggelse af plastaffald. Målet med EU-strategien er at gøre genanvendelse af plast rentabel for virksomhederne, hvilket Ocean Plastic Forums værdikæder understøtter.

Danmarks klimalov og neutralitets-mål

Ocean Plastic Forums aktiviteter er i overensstemmelse med den danske klimalov og målet om en CO2-reduktion på 70 % i 2030 i forhold til 1990-niveauet og CO2-neutralitet i 2050.

Ifølge klimaloven skal Danmark være et foregangsland inden for de internationale klimatiltag og inspirere resten af verden. Derudover skal klimalovens mål nås så omkostningseffektivt som muligt ved at tage hensyn til både den langsigtede grønne omstilling, bæredygtig erhvervsudvikling og konkurrenceevne.

Ocean Plastic Forum støtter denne dagsorden ved at skabe værdikæder, der er både miljømæssigt og økonomisk bæredygtige. Det er målet med projekt Next Step: Fra hav til hylde, at værdikædesamarbejdet vil øge de deltagende virksomheders konkurrenceevne, efterhånden som de får mere erfaring på området. I sidste ende håber vi, at de deltagende virksomheder bliver rustet til at tage fat på de største problemer med plastaffald i hele verden, især i Afrika og Asien, hvor vi i øjeblikket ser de største problemer med plastforurening af havene.

 

Vil du være med?

Projekter

Se vores aktuelle projekter og kontakt os, hvis du har idéer til nye projekter.

Medlemskab

Se vores medlemmer og lær mere om mulighederne for at blive medlem.

Events

Få mere at vide om vores kommende arrangementer, konferencer og workshops.

Vil du være med?

Projekter

Se vores aktuelle projekter og kontakt os, hvis du har idéer til nye projekter.

Medlemskab

Se vores medlemmer og lær mere om mulighederne for at blive medlem.

Events

Få mere at vide om vores kommende arrangementer, konferencer og workshops.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage nyheder fra Ocean Plastic Forum og følge den seneste udvikling inden for vores projekter.