Vores arbejde

Ocean Plastic Forum engagerer sine medlemmer og eksterne samarbejdspartnere i værdikæder, videndeling og innovative løsninger, der skal reducere og genanvende plastaffald i verdenshavene.

Dansk Affaldsminimering Sorteringssystem

© Dansk Affaldsminimering

Vi indsamler...

Vores medlemmer har ekspertise inden for design og anvendelse af udstyr til indsamling af havplast.

 

Foto: Barriere til indsamling af plastaffald. DESMI (OPF-medlem)

Vi sorterer og behandler...

Vores medlemmer har erfaring med sortering, vask og granulering af plastaffald, der er vanskeligt at genanvende.

 

Foto: Sorteringssystem. Dansk Affaldsminimering (OPF-medlem)

Vi oparbejder...

Vores medlemmer oparbejder det sorterede plastaffald til nye og værdifulde råvarer til plastindustrien.

 

Foto: Nye pellets. Ragn-Sells Danmark A/S (OPF-medlem)

Vi laver nye produkter...

Vores medlemmer laver nye produkter af det oparbejdede havplast og er med til at bane vejen mod en cirkulær økonomi.

 

Foto: Nye plastprodukter af genanvendt plast. Produceret af Plastix (OPF-medlem) for Dantoy

Vores ekspertise

Ocean Plastic Forum forbinder nøgleaktører i frugtbare samarbejder, så der kan skabes konkrete og synlige resultater. Det gør vi ved at facilitere projekter, der kommer de forskellige aspekter af havplastproblemet til livs.

Vores arbejde er baseret på en hands-on-tilgang, hvor tanker hurtigt omsættes til handling. Vi laver ikke en one-size-fits-all-løsning, men adresserer hvert problem for sig og sætter de rette aktører sammen for at finde den bedste løsning.

I vores arbejde har vi fokus på nye værdikæder, videndeling og innovative løsninger.

Dansk Affaldsminimering Processing

© Dansk Affaldsminimering

Værdikæder

Vi engagerer vores medlemmer i værdikæder, der indsamler, oparbejder og forædler havplast. Vi sætter virksomheder med forskellige færdigheder og kompetencer sammen, hvilket muliggør resultater, der kun kan opnås i fællesskab.

Vi tror på, at optimisme, tillid og samarbejde er afgørende for en vellykket facilitering af værdikæder, hvorfor disse værdier danner grundlag for vores arbejde i Ocean Plastic Forum.

Medlemmerne af Ocean Plastic Forum har ekspertise inden for mange trin af havplastværdikæderne, bl.a.:

  • Planlægning af indsamling og genanvendelse
  • Design, levering og drift af opsamlingsudstyr
  • Transport, sortering, vask og granulering af indsamlet plastaffald
  • Fremstilling af nye produkter af forædlet havplast

Innovative løsninger

Ocean Plastic Forum er engageret i at udvikle nye løsninger, der faciliterer bæredygtig brug af havplast.

Videndeling

Vi afholder workshops, der behandler konkrete problemstillinger i forbindelse med indsamling og oparbejdning af havplast for at øge kendskabet til nye løsninger og muligheder hos vores medlemmer og samarbejdspartnere, ligesom vi afholder og deltager i events og konferencer, der sætter fokus på havplastproblemet i offentligheden.

Samarbejde er vejen frem

Jo mere beskidt og forskelligartet plasten er, jo tættere skal samarbejdet være mellem alle aktørerne i værdikæden, for at opnå et slutprodukt, der både er pris- og kvalitetsmæssigt er konkurrencedygtigt på markedsvilkår.

Vil du være med?

Projekter

Se vores aktuelle projekter og kontakt os, hvis du har idéer til nye projekter.

Medlemskab

Se vores medlemmer og lær mere om mulighederne for at blive medlem.

Events

Få mere at vide om vores kommende arrangementer, konferencer og workshops.

Vil du være med?

Projekter

Se vores aktuelle projekter og kontakt os, hvis du har idéer til nye projekter.

Medlemskab

Se vores medlemmer og lær mere om mulighederne for at blive medlem.

Events

Få mere at vide om vores kommende arrangementer, konferencer og workshops.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage nyheder fra Ocean Plastic Forum og følge den seneste udvikling inden for vores projekter.