Events

Vidensdeling og samarbejde er vigtige for os

Vi afholder konferencer, netværksmøder, mini-seminarer og workshops, hvor delingen af resultater og erfaringer fra vores projekter og viden mellem deltagerne er i fokus

Kommende events

Vi er i fuld gang med at planlægge vores aktiviteter i 2024. Hold øje med kommende arrangementer på vores hjemmeside og LinkedIn.

Tidligere events

Online konference: Ocean Plastic International Matchmaking – OPIM 23

5 December 2023

Den 5. december afholdt vi den femte udgave af vores årlige, online matchmaking event Ocean Plastic International Matchmaking – hvor vi samlede en lang række aktører fra branchen for at bekæmpe havplast forurening. I år var især et internationalt event med 90 deltagere der repræsenterede mere end 70 forskellige virksomheder, universiteter, agenturer og netværks organisationer fra 25 lande. 

Med fokus på langsigtede løsninger og aktuelle begivenheder fremhævede de tre keynote-speakere, indenfor forebyggelse og genanvendelse af havplast, følgende:

  1. Behovet for en global plastaftale /Det Europæiske Miljøagentur
  2. Innovative måder at bekæmpe det presserende problem på /The Ocean Cleanup
  3. Finansieringsmuligheder for initiativer og projekter /Innovayt

Konkrete projekter blev også præsenteret af DESMI Ro-Clean, The SeaCleaners, Malta Enterprise og Aalborg Universitet i dette års innovative spor – alle med forskellige tilgange til bekæmpelse af havplastforurening.

I løbet af dagen havde deltagerne haft mulighed for at forudbestille møder med hinanden, og vi var meget glade for at se, at der blev afholdt over 100 matchmaking møder.

Havplastforurening er en global udfordring, og ingen enkelt virksomhed eller organisation kan løse den alene. Samarbejde på tværs af grænser og brancher muliggør koordinerede handlinger i en større skala, hvilket gør strategier og initiativer mere effektive. At samle aktører på den her måde fremmer desuden innovation og skaber nye netværk, og kan på den måde sikre et fortsat fokus på langsigtede løsninger.

I OPF er vi stolte over at have været med til at bane vejen for en række fremtidige partnerskaber – og vi vil gerne sige et stort tak til alle der deltog i begivenheden.

Hold øje med næste års begivenhed på www.opim.info!

Ajour erhvervskonference

23-24. november 2023
Odense Congress Center

Den 23-24. november deltog Ocean Plastic Forum i den årlige erhvervskonference Ajour.

Ajour er mødestedet for maskinmestre og andre med interesse for ledelse og teknologisk innovation, som vil styrke deres professionelle netværk og i det hele taget blive klædt bedre på til fremtidens tekniske og kommercielle udfordringer.

Dette år var noget helt specielt da vi i samarbejde med en række af vores medlemmer samt andre samarbejdspartnere havde fået stablet Danmarks største udstilling af produkter fremstillet med havplast og maritimt plastaffald på benene! Udstillingen skabte stor interesse blandt de mange deltagere der var forbi for at den, samt høre mere om aktiviteterne i OPF.

I forbindelse med konferencen annoncerede vi også vores idékonkurrence for de studerende på maskinmesterskolerne rundt omkring i landet. Konkurrencen går ud på at udarbejde kreative idéer og konkrete projektforslag der kan styrke OPF’s arbejde med at bekæmpe plastforureningen i vores havmiljø, samt øge genanvendelsen af plast, der er indsamlet fra havet og vores strande. Vi havde mange gode og spændende snakke med de studerene, og vi glæder os til at se hvad det kan blive til!

Udstillingen var med til at vise de mere end 1000 deltagere på konferencen, at havplast kan omdannes til produkter, der ikke kun bidrager til bekæmpelsen af havplastforurening, men som også er funktionelle, veldesignede og endda egnet til masseproduktion. 

Tekstilkonference: Fra affald til ressource

31. oktober 2023
Roskilde Universitet

Den 31. oktober afholdt Ocean Plastic Forum, i samarbejde med Dansk Mode & Textil og Roskilde Universitet, konferencen “Fra affald til ressource – cirkulære fibre i krydsfeltet mellem plast- og tekstilindustrien”. Konferencen var en stor succes og samlede mere end 50 repræsentanter fra en række danske og internationale virksomheder til en diskussion og gensidig inspiration om udfordringer og muligheder, når det kommer til genanvendelse af fibre fra plast- og tekstilindustrien.

Dagen bestod af en række oplæg fra eksperter på området, med flere indspark fra et engageret publikum og konstruktive diskussioner. De tre hovedpointer der i fælleskab blev diskuteret var:

– Nødvendigheden af at tænke i værdikæder

– Den offentlige sektor skal også tage del i udviklingen

– Samarbejde er nøgleordet

Som sekretariatsleder Thomas Alstrup pointerede sidst på dagen så var denne konference første – men ikke sidste gang – at aktører fra de to brancher blev samlet på den her måde. I OPF håber vi på at kunne bane vejen for en lang række samarbejder på tværs af industrierne, og vi glæder os til at se hvad fremtiden for cirkulære fibre i krydsfeltet mellem plast- og tekstilindustrien bringer!

Miniseminar: Kvalitet af genanvendt plast – muligheder og udfordringer

20. juni 2023
ErhvervsAkademi SydVest, Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg

 

OBS! Dette event har allerede fundet sted

Den 20. juni 2023 afholder Ocean Plastic Forum i samarbejde med Dansk Materiale Netværk et miniseminar om kvaliteten af genanvendt plast og om de muligheder og udfordringer dette medfører.

Regeringen og detailsektoren har lanceret et plastsamarbejde, der arbejder for en række ambitiøse mål. Blandt andet skal al den plastemballage, som sektoren selv er ansvarlig for, kunne genanvendes i 2025 og emballager skal bestå af mindst 30 % genanvendt plast.

Arbejdet er igangsat, så hvordan går det?

Hvem kan og vil processere af post consumer plast? Hvem vil efterfølgende købe produkterne? Hvad stilles af krav til produkterne? Hvad er udfordringerne?

Indlægsholderne vil præsentere et antal cases og herunder komme ind på de udfordringer, de er stødt på under arbejdet, så deltagerne får en forståelse for både muligheder og begrænsninger.

Se det fulde program for dagen og tilmeld dig nedenfor.

Seneste tilmelding er d. 6. juni.

 

Folkemødet 2023: Greenwashing af havplast – hvordan undgår vi det?

17. juni 2023 kl. 12-13
Allinge, Bornholm, PFA teltet

 

OBS! Dette event har allerede fundet sted

Ocean Plastic Forum vil igen i år deltage ved Folkemødet på Bornholm. Ocean Plastic Forum har endnu en gang fået telttid i PFA teltet, hvor vi vil være klar lørdag d. 17. juni mellem kl. 12-13. Det vigtige og svare tema for debatten vil være greenwashing.

Er vildledende markedsføring mere reglen end undtagelsen, når der sælges produkter af havplast?

Havplastens skadelige indvirkning på miljøet og livet i havet har fået stor opmærksomhed og mange aktører – herunder virksomheder – forsøger at gøre noget ved problemet ved at tilbyde løsninger og produkter, der er baseret på indsamlet og genanvendt havplast. Kan private virksomheder få økonomien til at hænge sammen ved at sælge produkter af 100% genanvendt havplast, eller risikerer de at gøre sig skyldige i greenwashing og få deres produkter til at fremstå mere miljøvenlige, end de faktisk er? For både havplast og andre genbrugsløsninger gælder det, at der ofte er en lang og kompliceret vej, der skal tilbagelægges, før de første bæredygtige produkter, når butikkernes hylder. Og kommer de så langt, er det spørgsmålet om juridiske regler og kampagner mod greenwashing sommetider kan have den modsatte effekt, nemlig at kvæle initiativer, der ønsker at fremme bæredygtige løsninger og forbrugernes muligheder for at træffe et mere fremtidsrettet valg, førend de overhovedet er kommet fra start.

Deltagere:
Velkomst ved Lars Have Hansen, formand for Ocean Plastic Forum & Maskinmestrenes Forening
Katrine Lee Larsen, CEO, Copenhagen Cartel
Thomas Drustrup, Direktør, Plastindustrien
Anne Aittomaki, Strategisk Direktør, Plastic Change
Vibeke Myrtue Jensen, Politisk Rådgiver, Forbrugerrådet Tænk
Rasmus Bessing, CFO, PFA
Thomas Alstrup, sekretariatsleder, Ocean Plastic Forum
Moderator: Virksomhedsredaktør, Søren Linding, Finans

 

 

Miniseminar: Status på kemisk genanvendelse af vanskelige plastfraktioner

22. maj 2023 kl. 9:30-15:30
Aalborg Universitet Esbjerg, Niels Bohrs Vej 8, 6700 Esbjerg, lokale B202

 

OBS! Dette event har allerede fundet sted

Den 22. maj 2023 afholder Dansk Materiale Netværk i samarbejde med Ocean Plastic Forum et
miniseminar, hvor fokus er en statusopdatering om kemisk genanvendelse af vanskelige plastfraktioner.

Hvor langt er vi nået? Hvilke udfordringer identificeres på nuværende tidspunkt, fx miljø- og
ressourcemæssige og kommercielle aspekter, og hvordan kommer vi videre? Er disse metoder den
fremtidige løsning på genanvendelse af vores vanskelige plastfraktioner?

Indlægsholdere på dagen vil være forskere fra flere institutioner samt involverede virksomheder
fra industrien, som vil præsentere deres seneste resultater.

For interesserede vil der efter seminaret være mulighed for at se Plast Center Danmarks pilot
pyrolyseanlæg.

 

Ocean Plastic International Matchmaking 2022

1. december, 2022
Virtuelt event

OBS! Dette event har allerede fundet sted

Ocean Plastic International Matchmaking (OPIM) er en netværksbegivenhed dedikeret til at skabe kontakter, der kan blive til investorer, kunder, leverandører, udviklere og samarbejdspartnere inden for den nye havplastindustri. Konferencens speedating-format er et alternativ til traditionelle konferencer, hvor det ofte kan være svært at finde de rette personer.

D. 1. december blev der er afholdt Ocean Plastic Internaltional Matchmaking (OPIM) B2B speed-dating konference, hvor det blev til mange gode snakke mellem deltagerne.

Hvis du gik glip af de spændende indlæg fra bl.a. Maersk Supply, Arapakis (Middelhavets OceanCleanup) og EU, kan du se den fulde optagelse nedenfor.

Arrangeret af:

Ajour-konferencen i Odense

24.-25. november 2022
Odense Congress Center

OBS! Dette event har allerede fundet sted

Ajour er mødestedet for maskinmestre og andre med interesse for ledelse og teknologisk innovation, som ønsker at styrke deres faglige netværk og generelt at blive bedre rustet til fremtidens tekniske og kommercielle udfordringer. Ocean Plastic Forum var igen i år til stede med en stand.

I år havde vi fornøjelsen af at kunne præsentere mange forskellige produkter af havplast fra Plastix A/S, Copenhagen Cartel, Strandet ApS, Grathwol A/S, Manga Street og Omhu, som viste at vi kan få meget ud af plasten, hvis vi vælger at se det som en ressource frem for affald. Og samtidig stod det klart at samarbejde på tværs af industrien og gennem hele værdikæden er enorm vigtig. 

Blockchain løsning som ’proof of origin’ for havplast?

23. juni 2022 kl. 13:30-16:00
Sankt Annæ Plads 16, 1250 København

OBS! Dette event har allerede fundet sted

Blockchain løsning som ’proof of origin’ for havplast?

Sankt Hans aftensdag inviterede Ocean Plastic Forum til netværksmøde, hvor diskussionen gik på hvorvidt Ocean Plastic Forum medlemmer har brug for en blockchain løsning som ’proof of origin’ for havplast og om det kan være en idé at komme i gang med blockchain, da digitalisering af værdikæderne suppleret med certificering og dokumentation kan være vejen frem for sporbarhed og samtidig ser ud til at kunne være produktivitetsfremmende?

Eftermiddagen bød blandt andet på:

  • Oplæg om anvendelsen af blockchainteknologi samt dens muligheder og gevinster i værdikæder. /ved Heidi Svane Pedersen, BlockChainBusiness
  • Oplæg ved blockchain udbyder Concordium, der har fokus på sporbarhed af klimaaftryk og forbruger gennemsigtighed. /ved Maria Eisner Pelch
  • Oplæg ved virksomheden ReSea Project, der anvender blockchains, til at spore oprindelsen af den genvundne havplast, som kan anvendes i produktionen. /ved Ann Sofie Gade
  • Oplæg ved Forbrugerombudsmanden om markedsføring af produkters miljøforhold: Havplast og Markedsføringslovens § 13 – dokumentation af rigtigheden af oplysninger om faktiske forhold. /ved Eva Vindsebæk Sjøgren
  • Oplæg om blockchain og havplast med drøftelse om hvorvidt blockchains kan blive et værdifuldt ledelsesværktøj ved at give et billede af råvarestrømmens aktuelle mængde og kvalitet og om det kan bidrage til at ruste medlemmerne til fremtidige krav om dokumentation af arbejdsgange, forretningsgange, miljø- og klimaaftryk m.v., jævnfør forlydender om kommende EU-initiativer. /ved Henrik Lund, Concept Environment.

Vi takker alle deltagere og oplægsholdere for en god og interessant debat i et arrangement som er muliggjort af støtten fra Industriens Fond.

Folkemødet på Bornholm

16. juni 2022 kl. 16:00-16:45
Allinge, Bornholm

OBS! Dette event har allerede fundet sted

Gode diskussioner og et fyldt telt på Folkemødet til vores debat: ”Havplast kan den fjernes – og skal det kunne betale sig?”

Paneldeltagerne – Katrine (Copenhagen Cartel), Jonas (Coop), Kurt (Levende Hav), Rasmus (PFA) og Thomas (Ocean Plastic Forum) – fortalte om de udfordringer, man som virksomhed skal tackle, når man laver produkter af havplast. Især behovet for at finde leverandører, der kan garantere kvalitet og oprindelse af råvaren – havplast – var i fokus.

Begreber som open source, værdikæder og tætte samarbejder er helt centrale for at kunne garantere oprindelsen af råvaren – hvilket ikke mindst er relevant for både at undgå green washing – og sikre at råvaren oparbejdes til en kvalitet og til en pris, der kan klare sig på markedet.

Et særdeles positivt og fremadrettet indslag var, at Coop i Danmark kunne fortælle, at man, gennem samarbejdet med Ocean Plastic Forum og flere af vores medlemmer, snart er klar til at sætte de første emballager af svært-genanvendelig husholdningsplast på hylderne i koncernens forretninger. Det er planen også at inddrage havplast som en del af værdikæden og drøfte en model, hvor omkostningerne ved indsamling delvist finansieres via salg af emballagen.

Tak til Søren Linding Jakobsen for at moderere – og tak til paneldeltagerne, de fremmødte og PFA for de gode rammer.

LOOP – Waste to Resources

27. april 2022
OBS! Dette event har allerede fundet sted

Hvordan kan værdikæder være med til at fjerne plast fra verdenshavene? Industriens Fond var vært for LOOP-konferencen, hvor Ocean Plastic Forum deltog i en diskussion om bæredygtig produktion og konkurrenceevne.

Ocean Plastic International Matchmaking 2021

1. december 2021
OBS! Dette event har allerede fundet sted

Ocean Plastic International Matchmaking Event er en netværksbegivenhed, der er dedikeret til at skabe kontakter med potentielle investorer, kunder, leverandører, udviklere og samarbejdspartnere inden for havplastindustrien.

Formålet er at forbinde interessenter inden for industrien for at promovere samarbejde og partnerskaber samt at skabe projekter for at afhjælpe de alvorlige udfordringer fra havforurening og bringe potentielle idéer og forslag til projektniveau, så forskellige projektkonsortier kan dannes.

Arrangementet vil være en blanding af konference og mægling med hovedtalere, der belyser udfordringerne, ambitionerne og rammerne for finansieringsmulighederne.

Next Step: From Sea to Shelf Opening Conference

6. september 2021
OBS! Dette event har allerede fundet sted

Ocean Plastic Forum afholdt åbningskonferencen for projektet Next Step: Fra hav til hylde.

Projekt Next Step: Fra hav til hylde er et ambitiøst projekt, der løber over de næste 3 år, støttet af Industriens Fond og gennemført af Ocean Plastic Forum og Plast Center Danmark. Projektet vil i løbet af de næste 3 år inspirere alle interesserede danske virksomheder inden for plastindustrien til at producere af genanvendt hav- og husholdningsplast.

Målet er at støtte og styrke branchens konkurrenceevne i områder med mest havplast for at hjælpe der, hvor problemet er mest alvorligt.

Vil du være med?

Projekter

Se vores aktuelle projekter og kontakt os, hvis du har idéer til nye projekter.

Medlemskab

Se vores medlemmer og lær mere om mulighederne for at blive medlem.

Events

Få mere at vide om vores kommende arrangementer, konferencer og workshops.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage nyheder fra Ocean Plastic Forum og følge den seneste udvikling inden for vores projekter.