Next Step: Fra hav til hylde

Støttet af

Industriens Fond logo

Hovedparten af Ocean Plastic Forums aktiviteter og projekter er en del af initiativet Next Step: Fra hav til hylde, der er støttet af Industriens Fond.

Projektet Next Step: Fra hav til hylde har til formål at øge genanvendelsen af havplastaffald ved at inddrage alle led i værdikæderne – fra indsamling til rensning, sortering, forarbejdning og design – og dermed styrke det kommercielle grundlag for genanvendelse af havplast.

Fisk i plastik kop

Om projekt Next Step: Fra hav til hylde

Projekt Next Step: Fra hav til hylde skal inspirere danske plasthåndtering- og oparbejdningsvirksomheder til at fremstille produkter af indsamlet havplast. Helst i Fjernøsten og Afrika hvor havplasten (desværre) findes i så rigelige mængder, at salg af indsamlet, sorteret og oparbejdet havplast skaber et økonomisk grundlag for en egentlig produktion.

Next Step: Fra hav til hylde har også en ambition om at bidrage til oparbejdning af den havplast, der indsamles i Danmark og inspirere til at interesserede virksomheder udvikler kompetencer og teknikker til at arbejde med havplast. Her til lands er mængderne af havplast heldigvis mindre. Og – efter ophold i saltvand, på kyster og i havne – er det også kun en mindre del af den havplast, der indsamles, som er god nok til at den kan oparbejdes og anvendes igen. Derfor er der i Danmark sjældent økonomi i en værdikæde, der udelukkende baserer sig på værdien af indsamlet og oparbejdet dansk havplast.

Bunke af plastaffald

© Ocean Plastic Forum

HHP: Hav- og husholdningsplast

For at få tilstrækkeligt volumen og etablere forretningsmodeller, der gør det muligt at finansiere den omkostningstunge indsamling og sortering af havplasten, forsøger Next Step at skabe værdikæder, hvor indsamlet dansk havplast supplerer og indgår i eksisterende danske plastsorterings- og oparbejdningstiltag, og hvor problemer og processen ligner den, som kendetegner oparbejdning af havplast.

Konkret blandes havplasten med husholdningsplast. Det giver mening, fordi havplasten på mange måder ligner husholdningsplasten: Den er blandet, snavset og udfordringerne, hvad angår urenheder og sammensætning og heraf følgende rensnings-og oparbejdningsmetoder, kan sammenlignes. Vi kalder blandingen HHP: Hav- og husholdningsplast.

Målsætning

Next Step er rettet mod virksomheder i plast- og affaldsplast-oparbejdningsindustrien, detailhandlen og designere, der ønsker at fremstille og sælge produkter af oparbejdet HHP. Det konkrete mål for projekt Next Step er inden udgangen af 2024 at:

      • iværksætte mindst 3 værdikædesamarbejder – gerne flere – der øger genanvendelsen af havplast.
      • de etablerede værdikæder afsætter produkter svarende til mellem 2000-4000 tons oparbejdet HHP.
      • afholde konferencer, seminarer og workshops, hvor projektets resultater og erfaringer deles med målgruppen.

Next Step projekter:

Er du klar til at tage det næste skridt?

Hvis du eller din virksomhed har en idé til et nyt projekt, så tøv ikke med at kontakte os!

Vil du være med?

Projekter

Se vores aktuelle projekter og kontakt os, hvis du har idéer til nye projekter.

Medlemskab

Se vores medlemmer og lær mere om mulighederne for at blive medlem.

Events

Få mere at vide om vores kommende arrangementer, konferencer og workshops.

Vil du være med?

Projekter

Se vores aktuelle projekter og kontakt os, hvis du har idéer til nye projekter.

Medlemskab

Se vores medlemmer og lær mere om mulighederne for at blive medlem.

Events

Få mere at vide om vores kommende arrangementer, konferencer og workshops.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage nyheder fra Ocean Plastic Forum og følge den seneste udvikling inden for vores projekter.