Opsamling af spøgelsesnet fra marine nationalparker

Ocean Plastic Forum har påbegyndt en afsøgning af finansieringsmuligheder for et projekt om opsamling af efterladte fiskenet og -redskaber i den danske marine naturnationalpark, Øresund, for at forbedre havmiljøet og øge opmærksomheden på havets betydning for os alle. Målet er desuden at genanvende mest muligt af det opsamlede materiale i nye produkter.

CleanSeabed spøgelsesnet opsamling

© CleanSeabed

Problemet

Efterladte fiskeredskaber i havet, almindeligt kendt som spøgelsesnet, udgør et betydeligt problem for både naturen og de mennesker, der bruger havet. I 2021 besluttede Folketinget at oprette to marine naturnationalparker i de danske farvande i Lillebælt og Øresund. Plast er en af de oftest forekommende forureningskilder – både langs vores kyster og i vores farvande – når det nedbrydes i havet og optræder som mikroplast i fødekæden. Desuden er tabte fiskenet og –redskaber en af de hyppigt forekommende kilder til mikroplast. Spøgelsesnet betragtes derfor som affald, der ikke hører til i naturen. Og slet ikke i marine nationalparker.

Collection of DFG in Baltic Sea

© CleanSeabed

Perspektiver

Vi vil indsamle og genanvende spøgelsesnet fra de danske naturnationalparker og høste erfaringer, som efterfølgende vil kunne anvendes og gavne indsatsen i de øvrige danske farvande. Derudover har projektet til formål at sætte fokus på de marine naturnationalparker og havets betydning for os alle i en bredere offentlighed.

Projektbeskrivelse

Vi er i færd med at afsøge finansieringsmuligheder for at kunne realisere projektet.

I lighed med landbaserede naturnationalparker bør vores marine nationalparker være områder, hvor der ikke findes affald. Det er ud fra denne grundlæggende tanke, at Ocean Plastic Forum, i samarbejde med vores medlemmer og frivillige dykkere og fiskere, ønsker at opsamle større forekomster af spøgelsesnet og tabte fiskeredskaber på vrag i én af Danmarks nyligt udpegede marine naturnationalparker, Øresund.

En væsentlig del af projektet er dokumentation og formidling processen, så en bredere offentlighed erkender behovet for genopretning af havet. Det er desuden en ambition for projektet at oparbejde og genanvende så meget som muligt af det opsamlede materiale til nye produkter. Dette sker for at bidrage til den altoverskyggende nødvendighed af, at vi omstiller til en mere cirkulær økonomi, hvor også et godt havmiljø er afhængigt af, at vi indsamler og genanvender vores ressourcer.

Ved at implementere best practice fra projekter som MARELITT Baltic-projektet vil vi sammen med vores medlem, CleanSeabed, gennemføre flere oprydninger på vrag i Øresund. Det er dog vanskeligt at etablere en økonomisk bæredygtig værdikæde baseret på spøgelsesnet. Derfor søger vi funding til projektet. For at få mest muligt ud af de net, vi indsamler, arbejder vi sammen med vores medlem, Plastix, som har meget erfaring og ekspertise på netop dette område.

Partnere

Projektet omfatter de følgende partnere:

Vil du være med?

Projekter

Se vores aktuelle projekter og kontakt os, hvis du har idéer til nye projekter.

Medlemskab

Se vores medlemmer og lær mere om mulighederne for at blive medlem.

Events

Få mere at vide om vores kommende arrangementer, konferencer og workshops.

Vil du være med?

Projekter

Se vores aktuelle projekter og kontakt os, hvis du har idéer til nye projekter.

Medlemskab

Se vores medlemmer og lær mere om mulighederne for at blive medlem.

Events

Få mere at vide om vores kommende arrangementer, konferencer og workshops.

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev for at modtage nyheder fra Ocean Plastic Forum og følge den seneste udvikling inden for vores projekter.