OPF deltager i Interreg projekt med tyske og polske partnere

sep 4, 2023 | Projekt

Ocean Plastic Forum har tilsluttet sig et interregionalt projekt for at fremme cirkulær og ressourceeffektiv udvikling i det Sydlige Østersøområde i samarbejde med følgende partnere.

Global plastforurening i havene har en stor indvirkning på marine økosystemer og biodiversitet, hvilket manifesterer sig gennem indvikling, spredning af giftige stoffer og indtagelse af havdyr. Disse konsekvenser forstyrrer blandt andet balancen i økosystemerne inden for det Sydlige Østersøområde (SBS). SBS modtager plastik og restfraktioner af affald fra både land- og havkilder, der gradvist nedbrydes til mikroplastik over tid. Bemærkelsesværdigt stammer 80% af plastaffaldet, der indtræder i SBS, fra landbaserede kilder, herunder byområder. Dette affald trænger ofte ind i SBS gennem vandveje forbundet med urbane kystmiljøer som floder, bykanaler og havne, hvor affaldssammensætningen indeholder en blanding af plastik og andre restaffaldsmaterialer. For at tackle det presserende problem med at forhindre yderligere plastaffald i at trænge ind i dette følsomme økosystem er der et presserende behov for at øge opmærksomheden og etablere incitamenter.

Makroplastik i havet stammer primært fra landbaserede kilder og er mest udbredt i områder med høj menneskelig aktivitet og forbrug. Derfor er byer betydningsfulde fokuspunkter for undersøgelse af indsamling, genbrug og genanvendelse af plastik, der er på vej mod havet. Et stigende antal små og mellemstore virksomheder (SME’er) inden for blå og grønne sektorer udforsker aktivt løsninger, hvor udfordrende fraktioner af plastaffald kan genanvendes som inputmaterialer. Denne initiativ overvejer også potentialet for anvendelse af flod- eller havbaseret plastaffald. Dog har hindringer som begrænset tilgængelighed, usikkerhed i forsyningskæden og manglende viden om plastaffaldets sammensætning og kvaliteter afskrækket virksomheder fra at forfølge genanvendelsesløsninger, der involverer plastik, der er på vej mod havet.

Projektets primære fokus vil være at identificere udfordringerne og mulighederne forbundet med indsamling, genbrug og genanvendelse af plastik, der er på vej mod havet. I denne indsats vil vi samarbejde med blå og grønne SME’er inden for regionen samt relevante miljøorganisationer (NGO’er), vidensinstitutioner, tekniske universiteter og maritime klynger. Disse partnere vil spille en afgørende rolle i identifikationen og fælles skabelse af innovative metoder til indsamling af plastaffald fra både land- og havkilder. Denne omfattende tilgang sigter på at øge opmærksomheden omkring økologiske udfordringer inden for SBS og omfatter alle aspekter af den quadruple helix.

Desuden vil initiativet tilføre merværdi ved at fremme innovation blandt blå og grønne SME’er inden for programområdet. Det vil give indblik i indsamling og genanvendelse af makroplastik-affald og dermed bidrage til bæredygtigheden og den forlængede anvendelse af makroplastik-affald efter indsamling.

For yderligere information og opdateringer om projektets fremskridt, besøg venligst vores projektwebside og LinkedIn-side.