Idékonkurrence for maskinmesterstuderende

okt 18, 2023 | Aktuelt

Har du lyst til at tage aktivt del i kampen mod plastforurening i vores verdenshave? Kunne du tænke dig at udnytte dine færdigheder som maskinmesterstuderende samtidig med, at du har chancen for at vinde en præmie på 75.000 kr.? Så har Ocean Plastic Forum en enestående mulighed for dig.

I forbindelse med Maskinmestrenes Forenings 150-års jubilæum modtog OPF en donation på 75.000 kr. I OPF er vi taknemmelige for donation, og har besluttet at beløbet skal komme såvel maskinmesterfaget som havmiljøet til gode.

Derfor har vi udskrevet en spændende idékonkurrence blandt maskinmesterstuderende på de seks maskinmesterskoler i Danmark. Formålet er at komme op med kreative idéer og konkrete projektforslag der kan styrke OPF’s arbejde med at bekæmpe plastforureningen i vores havmiljø, samt øge genanvendelsen af plast, der er indsamlet fra havet og vores strande.

De 75.000 kr. går til at gennemføre det bedste forslag.

Nedenfor findes en liste over aktuelle projekter, som OPF arbejder på og som kan tjene som eksempler og potentielle inspirationskilder, men det er selvfølgelig også tilladt at tænke ud af boksen og bringe nye idéer til bordet:

 1. Metode til genanvendelse af fortøjningsliner fra skibe (link)
 2. Metode til kortlægning af spøgelsesnet i Øresund (link)
 3. Metode til opsamling af havplast i havet omkring Freetown, Sierra Leone (link)

Præmie

 1. Finansiering på 75.000 kr. til at realisere din idé sammen med OPF.
 2. Eksponering i fagbladet ”Maskinmesteren”
 3. Mulighed for at præsentere din idé for OPFs medlemmer og offentligheden

Krav til løsning

 1. En 1-siders beskrivelse af din løsning. Du er også velkommen til at supplere dit forslag med visuelle præsentationer.
 2. Budget, som redegør for hvad præmiesummen går til.

Bedømmelseskriterier for projektforslag:

 1. Relation til maskinmesteruddannelsen: I hvor høj grad understøtter og supplerer projektet din uddannelse og studieaktiviteter?
 2. Realiserbarhed og tidsplan: Kan din idé eller dit projektforslag gennemføres inden for et halvt år i samarbejde med OPF?
 3. Relevans for plastikforurening: Adresserer din idé eller dit projektforslag udfordringen med plastikforurening i havene?
 4. Innovation og originalitet: Er din idé eller dit projektforslag nytænkende?
 5. Præsentation og kommunikation: Hvor godt præsenteres og formidles din idé og projektbeskrivelse?

Tilmelding

Tilmelding til konferencen skal ske inden fristen den 1. maj 2024 – hvorefter OPF vil kontakte jer i forhold til det videre forløb samt afgørelsen af vinderen.