En ny samarbejdsaftale er kommet på plads imellem OPF og acckon ApS i projektet "Closed-loop genanvendelse af fortøjningslinjer". Det anslås at der på verdensplan bliver produceret 75.000 tons trosser i virgin plast - svarende til at 7% af alt maritimt plastaffald....