Konference: Fokus på fremtidigt samarbejde på tværs af industrierne

nov 6, 2023 | Event

Den 31. oktober afholdt Ocean Plastic Forum, i samarbejde med Dansk Mode & Textil og Roskilde Universitet, konferencen “Fra affald til ressource – cirkulære fibre i krydsfeltet mellem plast- og tekstilindustrien”. Konferencen var en stor succes og samlede mere end 50 repræsentanter fra en række danske og internationale virksomheder til en diskussion og gensidig inspiration om udfordringer og muligheder, når det kommer til genanvendelse af fibre fra plast- og tekstilindustrien. Dagen bestod af en række oplæg fra eksperter på området, med flere indspark fra et engageret publikum og konstruktive diskussioner.

Lars Fogh Mortensen fra Det Europæiske Miljøagentur diskuterede betydningen af en bindende plastaftale på internationalt niveau for at stoppe den stigende plastforurening. Herefter gav Kristian Syberg fra Roskilde Universitet et indblik i hvilke udfordringer som de to brancher står overfor i dag – med fokus på udfordringer ved at skabe cirkulære forretningsmodeller på tværs af værdikæderne.

OPF’s eget medlem Peter Buhl fra Plastix, fortalte om virksomhedens oparbejdning af plastik og hvordan de er udfordret af at kvaliteten af det færdige produkt forringes betydeligt når plasttyper blandes sammen. En af hovedpointerne fra Plastix side var at hvis vi ikke kan upcycle plastikken, må vi som minimum bevare kvaliteten og undgå downcycling.

Fra udenlandsk side hørte vi fra Frankenhuis og Södra som begge fortalte om deres unikke forretningsmodeller samt hvilke udfordringer og muligheder de forbinder med genanvendelse af plast- og tekstilfibre. Et andet af OPF’s egne medlemmer, Ragn-Sells, var repræsenteret af Mads Tage Nielsen som bl.a. fortalte om de udfordringer der er forbundet med etablering af storskala-anlæg til sortering af tekstiler. Andreas Sommerfeldt fra DTI præsenterede herefter deres innovative projekt omhandlende kemisk separation af hærdeplastiske kompositter – såsom vindmøllevinger. 

Til sidst diskuterede Kristian Syberg, Morten Birkved fra Institut for Grøn Teknologi og Poul Erik Jørgensen fra VIA University College fremtidige samarbejdsmuligheder, og tre vigtige pointer var at vi er nødt til at tænke i værdikæder, den offentlige sektor skal også checke ind og sidst men ikke mindst så er samarbejde nøgleordet.

Alt i alt var det en spændende og indholdsrig dag – og vi i OPF ser frem til at udforske nye interessante partnerskaber indenfor området. Som det blev pointeret af sekretariatsleder Thomas Alstrup var dette blot første gang aktører fra de to brancher var samlet for a diskutere fælles muligheder og udfordringer ved genanvendelse af plast- og tekstilfibre. Det var helt klart ikke sidste gang – og vi håber på at kunne bane vejen for en række partnerskaber på tværs af brancherne.